Plastifikacija metala

Šta je plastifikacija metala?

Plastifikacija metala je postupak kojim se po naelektrisanom komadu metala posipa kompresovani prah obrnutog polariteta. Postupak se vrši specijalnim elektrostatičkim pištoljem. Elektricitet privlači prah, a tamo gde je već nanesen ga odbija. Prah se ponaša kao izolator. Novi sloj praha otpada sa već pokrivenog dela  i kao rezultat dobijamo ujednačeno raspoređen sloj koji se tokom polimerizacije na 180°C pretvara u ravnomeran sloj zaštitne plastike.

Nanošenje boja u prahu

Najčešći način nanošenja boja u prahu na metalne predmete je raspršivanje praha pomoću elektrostatičkog tribo pištolja ili korona pištolja. Pištolj daje prahu određeni električni polaritet i usmerava ga ka uzemljenom objektu koji se farba.

Nakon farbanja, predmet se  zagreva i prah se topi u uniforman film (polimerizacija). Nakon što se ohladi, predmet je zaštićen tvrdim slojem plastike.

Ponekada, prvo se zagreva metal, a zatim se prska prah na vruću podlogu. Predgrevanje može pomoći u postizanju jedinstvenog završetka, ali takođe može stvoriti i druge probleme (na primer vidljivi potezi uzrokovani viškom praha).

Postoji širok izbor raspršivača za upotrebu u elektrostatičkom farbanju. U zavisnosti od oblika i boje određenog predmeta koji farbamo zavisiće i tip mlaznice na pištolju.

Galapagos-nanosenje-bojaVrste praškastih premaza

Praškasti premazi se sastoje od čvrstih sirovih materijala kao što su smola, učvršćivači, punila, pigmenti i aditivi.

Tvrdi premazni sloj se proizvodi stvrdnjavanjem primenjenog praškastog premaza. Svi električno provodljivi materijali  i materijali koji su otporni na temperaturu mogu biti obloženi prahom.

Za optimalno skladištenje i primenu, obično veličina čestica praha treba da bude u proseku 30-50µm  (mikrometra) i temperatura stakla mora biti između 50-70 °C.

Vrste praškastih premaza su:

 • Epoksi, epoksi smola i imidazolin ili fenolna ili dicandiamidna tvrdoća,
 • Epoksi – poliester (hibrid), karboksilovana poliesterska smola i reakcija epoksidne smole,
 • Poliester,
  • Poliester TGIC, karboksilovana poliesterska smola i TGIC reakcija,
  • Poliester B-hidroksialkilamid, karboksilovana poliesterska smola i B-hidroksialkilamidna reakcija,
  • Poliester glicidil estar, karboksilovana poliesterska smola i reakcija glicidil estra
 • Poliuretani, hidroksilovana poliesterska smola i izocijanatna reakcija,
 • Akril, GMA (glicidil metakrilat) akrilne smole i reakcije dikarboksilne kiseline

GALAPAGOS doo vrši i plastifikaciju metala.

Za više informacija pozovite:
+381 64 6581 210

Ili pišite na:
office@galapagos.co.rs

KORAL CRVENA NA HROMU

plastifikacija-metala

ZLATO LAK NA HROMU

plastifikacija-metala

HROM

plastifikacija-metala

SVEMIR

plastifikacija-metala

ZLATO

plastifikacija-metala

ZLATO

plastifikacija-metala

ZLATO SJAJ

plastifikacija-metala

ZLATO SJAJ

plastifikacija-metala

ZLATO – MAT POLIESTER

plastifikacija-metala

ZLATO – LAK NA INOXU

plastifikacija-metala

RUKOHVAT KROKODIL 8017 – TELO DESERT SILVER

plastifikacija-metala

ZLATO SJAJ POLIESTER

plastifikacija-metala