Šta je plastifikacija metala?

  • Posted by galapagosAdmin
  • On August 29, 2018
Plastifikacija metala je postupak kojim se po naelektrisanom komadu metala posipa kompresovani prah obrnutog polariteta.
Read More
 4

Nanošenje boja u prahu

  • Posted by galapagosAdmin
  • On August 28, 2018
Najčešći način nanošenja boja u prahu na metalne predmete je raspršivanje praha pomoću elektrostatičkog tribo pištolja ili korona pištolja.
Read More
 8

Vrste praškastih premaza

  • Posted by galapagosAdmin
  • On August 27, 2018
Praškasti premazi se sastoje od čvrstih sirovih materijala kao što su smola, učvršćivači, punila, pigmenti i aditivi. Tvrdi premazni sloj se proizvodi
Read More
 5

Prednosti praškastih premaza

  • Posted by galapagosAdmin
  • On August 26, 2018
Praškasti premazi imaju mnogo prednosti u poređenju sa tečnim bojama. Pruža superiornu završnu obradu, veću izdržljivost i poboljšanu otpornost na koroziju.
Read More